Thống kê
Hôm nay : 66
Tháng 12 : 530
Năm 2021 : 53.338

Trường Mầm non Linh Sơn. Tổng kết năn học 2020-2021

Thực hiện theo công văn hướng dẫn tổ chức tổng kết năm học 2020-2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên, Trường Mầm non Linh Sơn xây dựng video tổng kết nhằm đánh giá kết quả thực hiện, thành tích đạt được của cô và trẻ, nhà trường trong năm học 2020-2021.