Thống kê
Hôm nay : 73
Tháng 12 : 537
Năm 2021 : 53.345
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRƯỜNG MN LINH SƠN THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021

PHÒNG GDĐT TP THÁI NGUYÊN                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

    TRƯỜNG MN LINH SƠN                                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                    

 

 

   


       Số:   26/KHTS-MNLS                                                                                                    Linh Sơn, ngày 1 tháng 7 năm 2020

 

 

 KẾ HOẠCH

                                                Tuyển sinh trẻ mầm non - Năm học 2020-2021

 

              Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non;

             Căn cứ Kế hoạch số 646/ KH-GDĐT ngày 6/5/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thái Nguyên về việc tuyển sinh Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021;

              Căn cứ kết quả điều tra số trẻ trên địa bàn xã Linh Sơn và Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2020-2021;

              Căn cứ vào tình hình thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên của đơn vị, Trường Mầm non Linh Sơn xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 như sau:

              I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

            Nhằm huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn ra lớp, thực hiện công tác duy trì Phổ cập giáo dục trẻ em năm tuổi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho  trẻ em.

             Thực hiện nghiêm túc mọi quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp, ưu tiên trẻ trong địa bàn, nếu thiếu chỉ tiêu mới tuyển trẻ trái tuyến. Riêng mẫu giáo 5 tuổi huy động 100% trẻ (tiếp nhận cả trẻ đến học trái tuyến).

            Tuyển sinh chính xác số trẻ trên địa bàn theo từng độ tuổi. Tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ và cha mẹ trong quá trình làm thủ tục nhập học, sắp xếp phân lớp theo từng điểm trường để thuận lợi cho việc đi học của trẻ và sĩ số học sinh giữa các lớp trong trường.

             II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

             1. Quy định đối tượng tuyển sinh

           Trẻ sinh các năm 2015, 2016, 2017, 2018 trên địa bàn xã Linh Sơn. Nếu chưa đủ số học sinh sẽ tuyển thêm trẻ ngoài địa bàn. Riêng trẻ sinh năm 2015 thu hút 100% kể cả ngoài địa bàn nếu có nguyện vọng học tại trường.

             2. Thời gian tuyển sinh

- Bắt đầu tuyển sinh từ ngày 10/8/2020 đến hết ngày 12/8/2020.

- Giờ làm việc: Sáng: Từ 7h30 đến 11h; Chiều từ 14h đến 17h.

             3. Địa điểm tuyển sinh

Tại điểm trường Hùng Vương, Trường Mầm non Linh Sơn.

             4. Hồ sơ tuyển sinh

- Đơn xin học (theo mẫu);

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu).

             5. Chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh

- Tổng số tuyên mới: 144 trẻ

 

 

TT

 

Điểm trường

Chỉ tiêu tuyển sinh

 

Phân tuyến tuyển sinh

Nhà trẻ

MG 3-4 T

MG 4-5 T

MG 5-6 T

1

Hùng Vương

18

21

5

1

Hùng Vương, Khánh Hòa, Bến Đò 

( trừ khu Ba Nhà), Ngọc Lâm, Làng Phan

2

Mỏ Đá

21

15

4

0

Mỏ Đá, Núi Hột, Tiểu đoàn 20

3

Cây Thị

0

16

9

2

Cây Thị, Cây Sơn, Nam Sơn, Thông Nhãn, Bến đò

( khu Ba Nhà)

4

Thanh Chử

0

0

30

2

Thanh Chử, Ao Lang, Tân Lập

Tổng cộng

39

52

48

5

 

 

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

           Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tuyển sinh, báo cáo và xin phê duyệt của UBND xã Linh Sơn. Thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2020-2021 gồm các đồng chí trong Ban giám hiệu, Công đoàn, thư ký Hội đồng trường, nhân viên văn thư. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, yêu cầu cán bộ, giáo viên trực và làm việc nghiêm túc trong thời gian tuyển sinh.

         Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để thực hiện tốt công tác tuyển sinh và tạo thuận lợi cho người đến nhập học. Tuyên truyền tới toàn thể phụ huynh và nhân dân trong xã, huy động tối đa trẻ ra lớp để góp phần duy trì tốt công tác Phổ cập giáo dục mầm non.

          Khi tiếp nhận nộp hồ sơ nhập học, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra hồ sơ tuyển sinh của người học. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra này.

          Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm lập biên bản xét tuyển, danh sách người học trúng tuyển và phân chia vào các lớp để trình Hiệu trưởng phê duyệt.

          Hiệu trưởng có trách nhiệm báo cáo kết quả tuyển sinh với Phòng GDĐT thành phố Thái Nguyên theo đúng thời gian quy định. Tiếp nhận và giải quyết những khiếu nại theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

         Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021, đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên triển khai nghiêm túc theo nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần báo cáo kịp thời với đồng chí Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh để xin ý kiến chỉ đạo./.

                                                                                 

Nơi nhận:                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GDĐT(B/c);                                                                                                                   

- UBND xã (B/c);                                                                                                                            Đào Thị Minh

- Hội đồng tuyển sinh (T/h)                                                                                                                  (Đã ký) 

- Lưu VT                                                                 

                                                                                        

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan